Rabu, 12 Oktober 2011

KUmpulan beberapa BAhasa (ajian) Di jaman DULu

AJI BRAJAMUSTI – Dizaman dulu aji Brajamusti adalah aji kebanggan para pendekar. Kerana aji Brajamusti ini merupakan perisai badan yang ampuh sekali. Orang yang mempunyai aji brajamusti mempunyai kekuatan badan dan kekuatan ghaib yang tidak ada tandinggannya. Maka orang yang memiliki tidak boleh menggunakan aji brajamusti kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Sebab kalau digunakan sembarangan boleh membahayakan lawan. Kegunaan aji brajamusti selain untuk mengisi kekuatan badan dan tangan, aji barajamusti juga sebagai aji kekebalan terhadap berbagai macam senjata tajam. Senjata yang ampuh bagaimanapun kalau terkena aji brajamusti pasti akan tawar, tak bertuah.

Untuk memperoleh aji brajamusti amalakan petunjuk dibawah ini :
a. Berpuasa 7 hari setiap bulannya hingga satu tahun, atau puasa 40 hari. (puasa sunnah) setiap satu tahun sekali. Pusa sunnah seperti pusa bulan ramadhan.
b. Selama dalam puasa, setiap sholat fardhu mantera aji Brajamusti ini dibaca sebanyakbanyaknya 41 kali atau 100 kali.
c. Setelah selesai puasa, mantera dibaca satu kali lalu dihembuskan pada kedua tangan. Maka pada saat itulah mengalir kekuatan ghaib dalam tubuh dan tanngan yang membuat keampuhannya.
d. Akan lebih ampuh lagi bila setiap hari membaca “ya qawiyyu ya matiin” 1000 kali Amalan aji Brajamusti seperti berikut : ?Bismillahirrohmanirrohiim, Sun matek aji ajiku Brajamusti, Terap-terap, Awe-awe, Kuru-kuru, Griya gunting drijiku, Watu item ing tanganku, Sun taj antem, Laa ilaaha ilalloh Muhammadur rasululloh.”
Catatan: Sebaiknya selama puasa, setiap malammnya melakukan sholat hajat khusus dan membca aji Brajamusti 100 kali.
AJI BANDUNG BONDOWOSO – Seperti halnya aji Brajamusti, aji Bandung Bondowoso juga mempunyai khasiat yang luar biasa hebatnya. bagi orang yang mengamalkan aji Bandung Bodowoso akan mempunyai kekuatan badan yang mentakjubkan. Barang yang mustahil boleh diangkat dengan kekuatan manusia, maka dengan aji Bandung Bodowoso barang itu dapat diangkat dengan mudah. Bahkan lebih dari itu dengan aji ini orang boleh menagkis tanpa cidera semua senjata tajam. Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya.

Amalannya sebagai berikut :
“Bismillahirrohmanirrohim, Lembu kaniya kan munggah ing pundakku, Sira tangiya. Sang cacing putih kang munggah ing ula-ulaku, Sira tangiya. Sang puter putih jang munggah ing jenggotku, Sira tangiya. Sang jakir putih kang munggah ing dlamakanku, Sira tangiya. Bek meneng, cut turun cahya sukma sajroning jantung, Minungan kuat, teguh rasa dening Allah. Laa ilaaha ilallah, Muhammadur rasulullah.?
Adapun untuk memperoleh aji bandung bnondowoso tersebut diatas, lakukanlah peunjuk dibawah ini :
a. Berpuasa 40 hari (puasa sunnah)
b. Selama berpuasa setiap selesai sholat fardhu amalan tersebut dibaca 3 kali.
c. Kemudian setelah selesai berpuasa 40 hari, setiap hari amalan tersebut harus dibaca 3 kali, selama aji itu diperlukan. kalau amalan tidak diamalkan luntur pula aji itu daripadanya.
d. Amalkan dengan penuh keyakinan dan dengan niat yang baik pula. sebab niat jelek pasti tak akan berhasil.
AJI KOMARA GENI – Aji Komara Geni sejenis Gembala Geni yang juga merupakan aji pamungkas. Komara Geni boleh juga digunakan untuk membakar bangsa jin. kegunaan aji Komara Geni selain untuk pukulan kontak membakar jin, juga untuk pagaran badan, pagaran rumah dan pengobatan berbagai penyakit. Yang penting adalah niat si empunya aji ini.

Bismillahirrohman nirrohim, Alahumma Du’a Bali sumpah Waliyyulloh, Ana muka badan yaa Rosululloh, Alahumma yaa Bali, yaa Bali, yaa Bali Sakudung Ingun Khulhu Komara Geni Tutup Bali, Balika, balika, balika, Balikum, balikum, balikum
JI GELAP SAYUTA – Orang dulu sering membangga-banggakan aji Gelap Sayuta, kerana orang yang mengamalkan ajian ini suaranya boleh menggetarkan orang yang mendengarkan. Untuk pukulan tenaga dalam yang dilamuri ajian ini boleh mematikan lawan.

Puasa 3 hari [ puasa biasa ], Amalan malam harinya sebagai berikut :

Lakukan Tawasul [ menghadiahkan Alfatihah masing-masing sebanyak 99x ]
kepada :

• Nabi Muhammad SAW.
• Syeh muhyidiin Abdul Qodir Al jaylani Al Baghdaadi.
• Syeh makhfuudh Sya`rani
Baca hizib :

Bismillahir rohmaanir rokhiim,

Robbii innii maghluubun fantashir,
wajbur qolbil munkatsir,
wajma` syamlil mundatsir,
ikfinii ya kaafii, wa anal `abdul muftaqir.
Wa kafaa billaahi waliyyan wa kafaa billahi nashiiroo.
Innasy syirka ladhulmun `adhiim.
Wa mallaahu yuriidu thulmal lil `ibaad,
Fa quthi`a daabirul qowmilladziina dholamuu.
Wal khamdu lillahi robbil aalamiin.

Setiap anda akan memanfaatkan keilmuan ini baik untuk keperluan pidato, ceramah, presentasi dan segala
kegiatan yang anda perlukan, maka bacalah doanya sekali saja.

AJI QULHU GENI - Qulhu Geni merupakan ajian khusus untuk mengalahkan bangsa jin setan, Menurut orang dulu bila dibaca 1 kali, maka syetan putus tangan kirinya, bila dibaca 2 kali putus tangan kanannya, bila dibaca 3 kali putus kedua kakinya dan bila dibaca 4 kali akan lebur seluruh badannya.

-Puasa sunah 3 hari dimulai pada hari selasa
-malam terakhir tidak tidur semalaman
-selama puasa selesai sholat fardhu dibaca 21x
- Bismiillahirrohmanirrahim
-Khulhu geni bismillahi
-kun fayakun masyaallohu
-adirun abadan abadan

AJI LEMBU SEKILAN – Aji Lembu Sekilan ini sangat terkenal sejak dahulu, hingga sekarang. Aji ini memang sangat baik untuk keselamatan dalam pertempuran. Bila diamalkan dengan baik semua serangan lawan baik menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam bahkan senjata api tak akan mengenianya.

Versi Ilmu Hikmah

Amalan : puasa 7 hari, sediakan kain putih dan 1 batang daun lumbu, wasillah Al Fatihah kepada nabi Muhammad SAW 70x, nabi Khidir 140x, nabi Sulaiman 140x, baca Al Fatihah 313x, ayat kursi 313x, surat At Taubah ayat 228 – 229 sebanyak 313x.
Mandi tengah malam kemudian shalat hajad 4 raka’at.
Baca : “ya Allah ya robbi, bangkitkanlah karomah ilmu lembu sekilan dalam tubuh hamba”.

AJI TEGUH A LOT PAYUNG ALLOH - Aji Teguh Alot Payung Allah ini adalah merupakan aji keselamatan dan kekebalan yang sangat ampuh. Dulu aji ini sangat dirahasiakan, setelah ditimbang-timbang demi perkembangan ilmu didunia ini maka boleh disebar luaskan.

Untuk memperoleh aji kesaktian ini adalah :
a. Puasa sunnah tujuh senin tujuh kamis, kemudian dilanjutkan puasa sunnah 4 hari . hari terakhir puasa tidak boleh tidur sehari semalam dan harus dalam keadaan suci dari hadast kecil dan hadast besar bila buang air besar atau kecil harys segera bersuci dan berwudlu, demikian pula bila makan dan minum.
b. Selama puasa setiap tengah malam mengerjakan sholat hajat khusus dan membaca rapal aji Teguh Alot Payung Allah 75 kali.
” yaa qowiyyu yaa matiin” dibaca 10.000 kali.
c. Sedang sehabis sholat fardhu rapal aji teguh alot payung Allah cukup dibaca 21 kali.
d. Sesudah selesai puasa amalan terseut dibawah ini sehabis sholat fardhu dibaca 3 kali.
e. Puasa tersebut diatas kalau bisa setiap tahun dilakukan.
f. Pantangan terbesar adalh berzinah dan minum-minuman keras. ingat ilmu jangan disalah gunakan kalau ingin tetap selamat, jangan untuk ugal-ugalan dan sombong.
Adapun bacaan aji Teguh Alot Payung Allah adalah sebagai berkut :
“Shalallahu ‘alaihi wassalam, Ingsun amatek ajiku teguh alot, Aji keslametan pinayungan Allah, Tiba saka nduwur eneteng kadiya kapuk, Dicakot atos-alot, Diobong anyep, ora kobong, Di racun tawar, Dipukul mental, Dibacok lakak-lakak, Dibedil mecicil datan ngenani, Sakabehing gaman lan jaya kawijayan mungsuh datan ngeneki, Atos, ulet sakabehing daging kulitku, Atos, wangkot otot balungku, Sakabehing baya datan tumama krana Allah, yaa qowiyyu ya matiin 3 kali.”
AJI PAYUNG ALLOH – Amalan Payung Allah adalah amalan untuk keselamatan atau pageran badan. Amalan ini nampaknya memang sederhana, tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Amalan ini sangat penting untuk mereka yang sering bergelut dengan dunia kekerasan.

Untuk memperoleh kehebatan amalan Payung Allah adalah sebagai berikut :
a. Puasa sunnah 7 hari setiap 10 hari sekali. Sehingga 3 kali (satu bulan)
b. Selama puasa setiap selesai sholat fardhu dibaca 100 kali.
c. Dan selesai sholat hajat dibaca 1000 kali.
d. Setelah selesai puasa, setiap harinya selesai sholat fardhu dibaca 10 kali, un tuk pageran badan.
Inilah bacaan yang dimaksud :
“Salam’alaikum salam, Sirollah, Dztollah, Payung Alloh, Payungana sapolah tingkahku, Ya huallah, Ya huallah, Ya huallah”.

Aji Saifi Angin atau Sapu Angin adalah suatu kedikdayaan yang dapat mempercepat seseorang dalam perjalanan. Dengan aji Sapu Angin ini orang dapat menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat, ibaratnya lebih cepat darai pesawat terbang. Aji ini pula yang menjadikan orang seperti kijang atau burung srikatan dalam kecepatan bergerak. Orang yang mempunyai aji sapu angin dan mengamalkan dengan baik dapat meringankan tubuh sringan-ringannya, sehingga dapat lari cepat sekali. Dahulu para wali songo selalu menggunakan aji sapu angin ini, khusunya bila diundang untuk rapat di masjid demak.

Puasa 40 hari , makannya dedaunan yang dimakan mentahan (tanpa dimasak)
tanpa digarami. Minumnya air wantah (air melulu). Mulainya puasa pada hari
Sabtu Kliwon, Ajian dibaca dimuka halaman rumah tepatnya dimuka pintu
ketika akan bepergian.

INGSUN AMATAK AJIKU SI SAIPI ANGIN, LAKUKU INGIRING BARAT LESUS ANGIN
PONCOWORO BAYU BOJRO SINDUNG RIWUT, SAKABEHING KEKAYON KANG KATRAJANG
PODHO SOL RUBUH, SAKEDHEP NETRO LAKUKU WUS KEMPUT ING JAGAD WETAN, KULON,
KIDUL, LOR, IYO IKU BAYUMUM SI KAPI PUTIH TITISE ROH ILAPI JANG NGLIMPUTI JAGAD KABEH

1 komentar:

  1. Assalamualaikum permisi admin hanya sedekar berbagi pengalaman, Awal mula saya mengikuti pesugihan karena usaha saya bangkrut dan saya di lilit hutang hingga mencapai 2Milyar lebih, awalnya saya sempat takut dan bertanya-tanya. Setahu saya yang namanya pesugihan itu pasti akan meminta tumbal seperti nyawa dari salah satu anggota keluarga dan melakukan ritual-ritual tertentu dan hal-hal menakutkan lainnya. Dan sempat bingung ketika membaca di website USTAD UJANG BUSTOMI http://pesugihanjawa69.blogspot.co.id/ apakah iya pesugihan itu memang ada yang tidak memakan tumbal. tapi selama dua hari saya berpikir akhirnya saya bergabung dan menghubungi USTAD UJANG BUSTOMI kata Pak ustad pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang ghoib 3 Milyar dengan tumbal hewan, semua petunjuk saya ikuti dan hanya dua hari. Alhamdulilah akhirnya 3M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Ternyata pesugihan ustad.ujang bustomi berbeda dengan pesugihan yang saya kenal sebelumnya, dan tidak meminta tumbal keluarga, Jika ada teman-teman disini yang sedang kesulitan masalah ekonomi. Saya menyarankan untuk menghubungi USTAD UJANG BUSTOMI di 085215951837 pasti akan di bantu

    BalasHapus